วีเอ็นยูฯ เปิดตัวงาน REDCON (เรดคอน) พร้อมดึงความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน สู่การนำเทคโนโลยีเข้ามาวางแผนจัดการภัยพิบัติ ครั้งแรกในเอเชีย

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค พร้อมเปิดตัวงาน REDCON (เรดคอนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ด้านการนำเทคโนโลยียุคใหม่เพื่อวางแผนต้านภัยพิบัติและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในเอเชีย

(24 มีนาคม 2564  กรุงเทพ)

เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับงานประชุมและงานแสดงนวัตกรรมเพื่อการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติ ซึ่งงานนี้จะเป็นเวทีที่รวมทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการและผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อันทรงคุณค่าทั้งหมดของการจัดการและการรับมือกับภัยพิบัติทุกประเภท รวมถึงการจัดการภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก

บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค (หนึ่งในกลุ่มบริษัทในเครือ วีเอ็นยูฯ ดำเนินกิจการด้านการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เมืองอูเทร็คท์-ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองเซี่ยงไฮ้-ประเทศจีน และ กรุงเทพ-ประเทศไทย) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการประกาศตัวงานใหม่ อย่างงาน REDCON (เรดคอน) อันย่อมาจาก Resilience on Emergency & Disaster Conference โดยมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UNCC) กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีมูลค่าความเสียหายและสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติสูงถึง 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 44 เปอร์เซ็นท์ของมูลค่าความเสียหายทั่วโลกที่ 2.89 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2562 ซึ่งเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง คลื่นยักษ์สึนามิ อุทกภัย และพายุเขตร้อนที่ก่อความเสียหายรุนแรงให้แก่หลายประเทศในภูมิภาค โดยสถิติดังกล่าวนั้นเป็นเพียงความเสียหายที่เกิดจากภัยทางธรรมชาติเท่านั้น ในปี 2563 ที่ผ่านมาโลกยังต้องเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน การระบาดครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียชีวิต เศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตแบบปกติ และยังกระทบต่อภาคส่วนอื่น ๆ อีกมากมายเสมือนทำให้โลกเกิดการหยุดชะงัก ผลกระทบดังกล่าวยังขยายวงกว้างและก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ในกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนและเปราะบาง ตลอดจนชุมชนที่มีความเสี่ยง ปัญหาความยากจนในเมือง ผู้ลี้ภัย ผู้สูงอายุ และปัญหาแรงงานต่างๆ  

การจัดงานประชุมและงานแสดงเทคโนโลยี REDCON จะนำเสนอในรูปแบบของ “การเน้นคนเป็นศูนย์กลางสู่การจัดการภัยพิบัติและการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ” โดยงาน REDCON ต้องการมุ่งเน้นไปที่การมองภาพรวมของผลกระทบต่าง ๆ ที่ส่งผลในวงกว้าง และพร้อมที่จะนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาผ่านการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรับมือและการจัดการปัญหาเพื่อก้าวข้ามความเสี่ยงด้วยการจัดการภัยพิบัติที่คำนึงถึงหลักความยืดหยุ่นผ่านเวทีการประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติ

www.redcon-asia.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s