มูลนิธิ EDF ร่วมกับMPID มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

มูลนิธิ EDF ร่วมกับมูบาดาลาปิโตรเลียมส่งเสริมความรู้ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับบริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด โดยนางอภิชนันต์ ลิมธงชัย เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน (Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID)) ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้ร่วมกับกลุ่มสตรีบ้านคลองวาฬจัดอบรมสอนทำสบู่ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองวาฬเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปเผยแพร่ให้รุ่นน้องในโรงเรียน และนำความรู้เอาไปใช้ในครอบครัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนและครอบครัว นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษา 300 ทุน ให้นักเรียนที่ขาดแคลนและลูกหลานชาวประมงติดต่อกันเป็นปีที่ 5  ครอบคลุม 6 อำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ อำเภอบางสะพานน้อยเมือง บางสะพาน หัวหิน ปราณบุรี และสามร้อยยอด

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ในประเทศไทยที่มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชนในพื้นที่ด้วยการจัดทำโครงการและกิจกรรมพัฒนาต่างๆ กับหน่วยงานต่างๆ มากว่า 30 ปี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัล เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

องค์กรที่สนใจร่วมทำกิจกรรม CSR โครงการเพื่อสังคม หรือสนับสนุนด้านทุนการศึกษากับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 เว็บไซต์ www.edfthai.org หรืออีเมล public@edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s