มูลนิธิ EDF ร่วมกับเดอเบล จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวัน” ปี 2

มูลนิธิ EDF ร่วมกับเดอเบล จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวัน” ปี 2

มูลนิธิ EDF นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับบริษัทเดอเบล จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวัน” ปี 2 แก่ผู้แทนครูโรงเรียนในโครงการจำนวน 10 โรงเรียน ณ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนครูที่เข้าร่วมเห็นตัวอย่างของโรงเรียนที่มีหลักสูตรท้องถิ่น/ชุดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ สามารถนำไปบูรณาการเพื่อจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของตนได้ รวมถึงมีโอกาสทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องเกษตรอินทรีย์ระหว่างโรงเรียนเครือข่าย เข้าใจการบริหารจัดการโครงการและทีมงานในโรงเรียนเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในโรงเรียนของตนเอง  พร้อมกันนี้ผู้แทนครูที่เข้าร่วมยังได้มีโอกาสนำเสนอหลักสูตรท้องถิ่นเกษตรอินทรีย์โรงเรียนของตนเอง และศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพียงดินสันป่าเปา จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

โรงเรียนในโครงการ “เกษตรอินทรีย์ สู่อาหารกลางวัน” ปี 2 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์และโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ (จังหวัดชลบุรี) โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) (จังหวัดอุบลราชธานี) โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) (จังหวัดนครราชสีมา) โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง (อุดรธานี) โรงเรียนวัดทศทิศและโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ (จังหวัดปทุมธานี) โรงเรียนบ้านปง (จังหวัดเชียงใหม่) โรงเรียนเกาะวังไทร (จังหวัดนครปฐม) และโรงเรียนบ้านนายเหรียญ (กรุงเทพฯ)

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามากว่า 33 ปี โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในโรงเรียนเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยองค์กรหรือผู้สนใจที่ต้องการร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์กับมูลนิธิ EDF หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

อนึ่งสำหรับกลุ่มธุรกิจ TCP ประกอบด้วยบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าของกลุ่ม บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด รับผิดชอบในการทำตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม บริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด เป็นเจ้าของและบริหารจัดการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ และ บริษัท เดอเบล จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศที่มีประสบการณ์ยาวนาน กลุ่มธุรกิจ TCP จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยแบรนด์กระทิงแดง (เรดบูล) เรดดี้ โสมพลัส สปอนเซอร์ แมนซั่ม ไฮ่! เพียวริคุ และซันสแนค

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s