กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมออกร้าน ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๓ “

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมออกร้าน
ในงาน 
“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๓ “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”ระหว่างวันที่ ๔-๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ –  กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า              ภูมิปัญญาไทยนำรายได้สมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในงาน เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ๒๕๖๓                “๒๕ ปีแห่งการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”  ระหว่างวันที่ ๔-๘ ธันวาคม นี้ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เนื่องในการจัดกิจกรรม เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ๒๕๖๓ ” ๒๕ ปีแห่งการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” ซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดขึ้น กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ร่วมนำผลิตภัณฑ์สินค้าจาก               ภูมิปัญญาไทย สินค้าวิสาหกิจชุมชน ที่ คิง เพาเวอร์ ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล               ร่วมออกร้านจำหน่ายนำรายได้สมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สำหรับสินค้าที่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมออกร้านในครั้งนี้ เป็นสินค้าวิสาหกิจชุมชนพื้นบ้านจากจังหวัดต่างๆในประเทศไทย อาทิ ยาแผนโบราณสกัดจากสมุนไพร, น้ำผึ้งดอกลำไย, กลุ่มสินค้าที่ระลึกสะท้อนอัตลักษณ์ไทย ได้แก่ เครื่องปั้นลงยา, กล่องใส่เครื่องประดับดีบุกผสมเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีไอศกรีมรสชาติผลไม้ไทยและชาที่สกัดจากสมุนไพรไทย มีสรรพคุณบำรุงร่างกายและรักษาโรคตามภูมิปัญญาไทยโบราณ  

รายได้จากการออกร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามวัตถุประสงค์การจัดงานของมูลนิธิฯ ในโอกาสนี้ กลุ่มบริษัท  คิง เพาเวอร์ ยังได้ร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ อันได้แก่ การดำเนินกิจการสาธารณกุศลตามภารกิจของมูลนิธิฯ อีกด้วย

ร่วมสนับสนุนสินค้าจากภูมิปัญญาไทยเพื่อชุมชนสำหรับเป็นของขวัญของฝาก ในงาน เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ๒๕๖๓ ” ๒๕ ปี  แห่งการแบ่งปันพอเพียง ยั่งยืน” ที่บูธ คิง เพาเวอร์ โซนที่3  ระหว่างวันที่ ๔-๘ ธันวาคม นี้               ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s