วัดโพธิ์เตรียมจัดงาน “ฉลองนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”

วัดโพธิ์เตรียมจัดงาน “ฉลองนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
และงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”
วันที่ ๒๙ ตุลาคมถึง ๒ พฤศจิกายนนี้

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิทุนพระพุทธยอดฟ้า ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายด้านการนวดไทย เตรียมจัดงาน “ฉลองนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
หลังจากที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศรับรอง ขึ้นทะเบียนนวดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ที่เมืองโปโกตา ณ สาธารณรัฐโคลอมเบีย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้สร้างความยินดีแก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในทั่วโลกยังคงมีความรุนแรง แต่ประเทศไทยยังสามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยการวางระบบสาธารณสุขของไทยที่เข้มแข็ง ดังนั้นไทยจึงกลายเป็นประเทศอันดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกประสงค์จะเดินทางมาท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
และหนึ่งในสิ่งที่ชาวต่างชาติอยากเข้ามาสัมผัสคือ “นวดไทย” ที่ถือเป็นสุดยอดของโลกที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์การยูเนสโก ตอกย้ำถึงชื่อเสียงและคุณภาพระดับโลก

พระราชปริยัติมุนี (รศ.ดร.เทียบ สิริญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน กล่าวว่า “ตอนที่องค์การยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียนรับรองนวดไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ โดยเฉพาะนวดตำรับวัดพระเชตุพน ได้มีการจารึกไว้ในจารึกวัดพระเชตุพนเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีความครบถ้วนและสมบูรณ์ทุกประการ ซึ่งจุดกำเนิดการ “นวดไทย” เกิดขึ้นที่วัดพระเชตุพน และปัจจุบันภายในวัดพระเชตุพนยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน มีการให้บริการและสอนด้านการนวดไทยแก่ผู้สนใจ ดังนั้นองค์ความรู้ด้านการนวดตำรับ วัดพระเชตุพนนี้ จึงได้มีการถ่ายทอดแตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน ช่วงที่โควิด-19 ยังไม่ระบาด มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมายังวัดพระเชตุพนเฉลี่ยวันละประมาณ 6,000-10,000 คน และในจำนวนนักท่องเที่ยวเหล่านี้ มักจองคิวเพื่อขอรับบริการ “นวดไทยตำรับวัดพระเชตุพน”อีกด้วย”

ด้าน นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ทางการแพทย์ดั้งเดิมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการรักษาทางเลือกควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพตามแบบแผนตะวันตก เป็นมรดกภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันมีองค์กรต่างๆที่ส่งเสริมและพัฒนาการนวดไทยกว่า 50 องค์กร รวมไปถึงองค์กรภาควิชาชีพสถาบันการเรียนการสอนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ

การจัดงาน “ฉลองนวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ถือว่าเป็นการประกาศและยืนยันบทบาทในการเป็นผู้ปฏิบัติและผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยในเวทีโลก ซึ่งการจัดงานฉลองจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ในครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้คัดเลือกสุดยอดการแสดงทางวัฒนธรรมที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์แสดงถึงความเป็นไทยมาจัดแสดงทุกวันตลอดการจัดงาน เพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานนี้”

ด้าน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ เปิดเผยว่า “การจัดงานฉลองนวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในครั้งนี้ วันเปิดงาน คือ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถือเป็นวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติด้วย ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


จึงได้จัดกิจกรรมร่วมกันไป โดยทางกรมฯ จะดูแลในส่วนของการจัดนิทรรศการและการสาธิตการนวดไทยของบรมครูและภาคีเครือข่ายนวดไทยที่เดินทางมาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อมาสาธิตนวดไทยภายในงาน โดยเฉพาะนวดตำรับวัดพระเชตุพนที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานจะมาเปิดสาธิตให้ชมด้วย ดังนั้นเรามาชมงานนี้งานเดียว
จะได้เห็นรูปแบบและภูมิปัญญาด้านการนวดไทยของแต่ละภูมิภาค ที่มีความแตกต่างกันไป ซึ่งตรงนี้มีความน่าสนใจมาก นอกจากนี้จะมีการเสวนาทางวิชาการเป็นประจำทุกวัน มีการออกร้านและจำหน่ายสินค้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีการให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆ เป็นต้น”

ด้าน คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ไวยาวัจกร วัดพระเชตุพน และกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนภักดี ซึ่งให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ ของวัดพระเชตุพน รวมทั้งการนวดไทย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “จารึกนวดไทย และฤๅษีดัดตน เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) โปรดสร้างไว้เป็นทาน เมื่อครั้งสถาปนาและปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน จนเปรียบเทียบว่า “วัดพระเชตุพน เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย” และเป็นแหล่งเล่าเรียนสรรพวิชาความรู้ภูมิปัญญาไทยหลายแขนง ในบรรดาสรรพวิชา “จารึกวัดโพธิ์” ซึ่งมีทั้งหมด 1,440 ชิ้น ซึ่งได้รับขึ้นทะเบียนเป็น มรดกความทรงจำแห่งโลก โดยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยในจำนวนนั้น มี 60 ชิ้นพิเศษ จารึกเกี่ยวกับการนวดไทยไว้ เป็นหลักฐานองค์ความรู้การนวดไทย ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากที่สุดในปัจจุบัน จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ปี 2562 อีกด้วย และเมื่อวัดพระเชตุพนจะจัดงาน “ฉลองนวดไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ความรู้และภูมิปัญญาด้านสุขภาพของประเทศไทย ทั้งการนวดไทย และฤๅษีดัดตน ที่มีทั้งจารึกตำรา และรูปหล่อฤๅษีดัดตน จึงนับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาติ ซึ่งผมในฐานะคนไทย และไวยาวัจกรของวัดพระเชตุพน รู้สึกยินดีในการจัดงานฉลอง และได้มีโอกาสร่วมในครั้งนี้ด้วย”

การจัดงานฉลองนวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและงานสัปดาห์ วันภูมิปัญญาแห่งชาติ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s