โคเวสโตร (ประเทศไทย) ร่วมกับ RISC เปิดตัวโครงการ Covestro Innovation Design Contest 2020 (IDC 2020)

โคเวสโตร (ประเทศไทย) ร่วมกับ RISC เปิดตัวโครงการ Covestro Innovation Design Contest 2020 (IDC 2020) ชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปวส. โชว์ศักยภาพและไอเดียสร้างสรรค์ ร่วมประกวดออกแบบนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

โคเวสโตร ผู้นำด้านวัสดุโพลิเมอร์ระดับโลก เดินหน้าโครงการ Covestro Innovation Design Contest 2020 หรือ IDC 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยร่วมกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับ ปวส. ทั่วประเทศ ร่วมประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมจากไอเดียสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “โลกแห่งนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน (World of innovation for sustainable living)” เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตเชิง Smart Living พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจำวัน เพื่อการต่อยอดสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความยั่งยืนร่วมกันในทุกองศา ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 185,000 บาท เปิดรับสมัครให้ผู้สนใจส่งผลงานไอเดียความคิดสร้างสรรค์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคม 2563

สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวดจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี สมัครเป็นทีม ทีมละ 2-5 คน โดยส่งแบบร่าง Sketch และแนบ Reference แบบผลงานพร้อมลงสี โดยจะเป็นการวาดด้วยมือหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้ พร้อมอธิบายการใช้งานผลิตภัณฑ์ การตอบโจทย์ปัญหา ซึ่งต้องเป็นนวัตกรรมที่นำไปต่อยอดและพัฒนาให้เป็นชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง โดยผู้แข่งขันที่เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้ายจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปกับผู้เชี่ยวชาญ และโอกาสในการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมประกาศผลการแข่งขันทีมชนะเลิศในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ True Digital Park สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ รวมถึง สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  www.covestro.co.th/idc , โทร 096-945-5341, 092-454-9050 หรืออีเมล project.idc2020@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s