ซีเล็คลงพื้นที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย อ.เวียงสา จ.น่าน

ซีเล็คลงพื้นที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย อ.เวียงสา จ.น่าน

แบรนด์ซีเล็ค ภายใต้บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำพริกซีเล็ค ทูน่า สูตรป้าแว่น เป็นจำนวน 13,344 กระปุก ผ่านฝ่ายปฏิบัติการแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนและส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ อ.เวียงสา จ.น่าน และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลัน ทั้งนี้ การมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการแบ่งปันกลับคืนสู่สังคมถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ซีเล็คเห็นความสำคัญมาโดยตลอด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s