สถาบันบำราศนราดูร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ พร้อมขอบคุณ ไทยเบฟ

สถาบันบำราศนราดูร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ พร้อมขอบคุณ ไทยเบฟ ที่เห็นถึงความสำคัญ ร่วมก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

จากการที่ภาครัฐ โดย กรมสรรพสามิต ได้ออกประกาศส่งเสริม และสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ภาคเอกชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ออกมาขานรับนโยบายภาครัฐ เร่งผลิต ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อสนับสนุนการดูแลควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับ สถาบันบำราศนราดูร โดยทันที

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว นพ.วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล รองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เผยว่า “สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ต้องกล่าวขอบคุณมายัง คุณหญิงวรรณา-คุณเจริญ-คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี และบริษัทไทยเบฟ ที่ได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ให้แก่ สถาบันบําราศนราดูร ตอนนี้สถานการณ์การใช้แอลกอฮอล์ใน สถาบันบําราศนราดูร เพิ่มสูงมากขึ้นทุกวัน ผมเชื่อว่าในสถาบันพยาบาล โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากเรามีการระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนั้นการให้แอลกอฮอล์มาทำเป็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปจึงเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย การรับมอบครั้งนี้จะสามารถทำให้เรามีสต๊อกการใช้แอลกอฮอล์อยู่ได้ นานถึง 5 เดือน
ผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนในมาตราการต่าง ๆ นี้ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อก้าวข้ามวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกันครับ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s