ARIP แถลงจัดงาน “COMMART X PRO 2020” เปิดประสบการณ์ช้อปเหนือระดับรับโปรร้อนก่อนซัมเมอร์ 

ARIP แถลงจัดงาน “COMMART X PRO 2020เปิดประสบการณ์ช้อปเหนือระดับรับโปรร้อนก่อนซัมเมอร์ 

         เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 3 จากซ้าย), นายพรชัย จันทรศุภแสง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อไอซีทีและการจัดงาน บมจ. เออาร์ไอพี (คนที่ 6 จากซ้าย) จับมือแบนด์ดังและผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอทีชั้นนำ ประกอบด้วย นายชยุต เพชรหลายสี ROG Product marketing บริษัท เอซุสเทค (ประเทศไทย) จำกัด (คนที่ 4 จากซ้าย), นายถกล นิยมไทย ผู้จัดการประจำประเทศไทยฝ่ายผลิตภัณฑ์คอนซูมเมอร์ เลอโนโว ประเทศไทย จำกัด (คนที่ 2 จากซ้าย), นายเทพนิมิตร บวรพิชานุรักษ์ MSI Organizer & Technical Support Manager บริษัท เอ็มเอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด (คนที่ 5 จากซ้าย) และ นางสาวชุติกาญจน์ มิ่งรัตน์กรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด AMD Far East Ltd, Thailand (คนที่ 1 จากซ้าย) ให้เกียรติเข้าร่วมในงานแถลงข่าว COMMART X PRO 2020 กลยุทธ์สร้างประสบการณ์ O2O (Online to Offline) ร่วมกับแบรนด์สินค้าไอทีชั้นนำ สร้างกิจกรรมและข้อเสนอสุดเร้าใจผ่านออนไลน์ เชื่อมโยงสู่ออฟไลน์เพื่อนำคนมาเลือกซื้อภายในงาน จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 – 8 มีนาคม 2563 ณ EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา เวลา 10.00 น. – 21.00 น.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s