ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ รุ่น 24 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ฬ 24 ชวนกันทำดี”

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ รุ่น 24 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม ฬ 24 ชวนกันทำดี”เงินบริจาคทั้งหมดจะนำไปจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมมอบให้รพ.ราชวิถี

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ รุ่น 24 จัดกิจกรรมการกุศล ฬ 24 ชวนกันทำดี” ประมูลภาพวาด สีน้ำจากชมรมสุขสีน้ำ ชุด “สุขสีน้ำเพื่อผู้ป่วยยากไร้” กว่า 40 ภาพ เพื่อนำรายได้ไปจัดซื้อลิ้นหัวใจเทียมมอบให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ และมีความต้องการลิ้นหัวใจเทียมเพื่อผู้ป่วยยากไร้ที่รอการรักษาอยู่จำนวนมาก โดยเป็นภาพวาดของคุณหมอจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในชมรมสุขสีน้ำ และเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประมูลเป็นที่ระลึกในระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00 – 16.30 น.  ณ บริเวณหอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ โดยมี นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกฎหมายและควบคุม ธนาคารไทยพาณิชย์ และผู้แทนชมรมสุขสีน้ำเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ในงานดังกล่าว กรมพัฒนาชุมชนได้จัดให้มีตลาดนัดสินค้า OTOP จำนวน 77 ร้านค้า เพื่อจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง 

ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญซื้อลิ้นหัวใจเทียมให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ โดยเข้าร่วมประมูลภาพระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ บริเวณหอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน โดยสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวอติพร เจริญผล โทรศัพท์ 0 2544-4141

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s