กวินฯ รุกตลาดอุตสาหกรรม จัดงานธุรกิจห้องเย็น คลีนรูม คลังสินค้าและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 ตั้งเป้ากว่า 100 ลบ.

กวินฯ รุกตลาดอุตสาหกรรมจัดงานธุรกิจห้องเย็น คลีนรูม คลังสินค้าและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 ตั้งเป้ายอดซื้อภายในงานรวมกว่า 100 ล้านบาท

กวินฯ จับมือสมาคมและภาคเอกชน จัดงานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม สินค้าและบริการนานาชาติ ด้านห่วงโซ่ความเย็น ระบบการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ขึ้นเป็นปีที่ 2 ของอาเซียน พร้อมเชิญผู้ประกอบการกว่า 150 แบรนด์ ร่วมงานเพื่อรองรับการเติบโตธุรกิจ คลังสินค้า โลจิสติกส์ ห้องเย็น และคลีนรูมของอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสําอาง การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคการผลิต พร้อมรองรับอีอีซี และนโยบายภาคอุตสาหกรรม 4.0 คาดดึงกลุ่มเป้าหมายกว่า 4,000 คนทั้งในประเทศและอาเซียน ตั้งเป้ายอดซื้อภายในงานรวมกว่า 100 ล้านบาท

นายกวิน กิตติบุญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จํากัด กล่าวว่า งาน ASEAN Logistics & Warehouse 2019 และงาน ASEAN Cold Pharma Chain 2019 กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคมนี้ฮอลล์ 106 ไบเทค กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด Technology , Innovation, Solutions ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจระบบห้องเย็นและวัสดุ กลุ่มระบบควบคุมและจัดการความเย็น การจัดเก็บ แช่แข็ง กลุ่มเทคโนโลยีและอุปกรณ์คลังสินค้า กลุ่มโลจิสติกส์ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ขนส่ง ฯลฯ โดยมีผู้แสดงงานชั้นนําทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ บริษัท APLASIA , Cho Thavee Thermotech, PTT Oil and retail business public , T.K.D. Fiber, Kleanz Asia, Reentech, Sahachai Devekopment, NBT Profession, LPI, Material World, CTT Logistics, Install Solution, Essentra Eastern Limited, Quadra Technology, Wise Enterprise เป็นต้น
“ผู้แสดงได้เตรียมสินค้า อุปกรณ์ใหม่จํานวนมากทีGจะนํามาเปิดตัวในงานแสดงครั้งนี้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ซื้อ” นายกวิน กล่าว
กรรมการผู้จัดการกล่าวต่อไปว่า บริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆ มาให้ความรู้กับผู้เข้าชมงาน และมีหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ

• Sustainable of refrigerant for compressor & Energy saving concept และการติดตั้งระบบทําความเย็นที่ถูกต้อง
และการดูแลรักษาเบืEองต้น โดย Mr.Phawat Korananan
• เพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิตและการให้บริการด้วยระบบคัมบัง โดย ดร.วีรพจน์ ลือประเสริฐสกุล
• Good practice installation and preventive maintenance a refrigeration system โดย คุณเกริกพล ไชยวัฒนานนท์
• On-Demand Logistics in Thailand by Mr. Ravi Sethi (Lalamove)
• Cold Chain Practitioner: ห่วงโซ่ความเย็นจากนักปฏิบัตการตัวจริงโดย ดร.ชฏิล นิ่มนวล เป็นต้น

นายกวิน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจห้องเย็น โลจิสติกส์ คลังสินค้าที่จะมีการเติบโตและมีการพัฒนาในรูปแบบทันสมัยมากขึ้น ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี

นอกจากนี้เพื่อรองรับการเติบโตของโลจิสติกส์ โดยเฉพาะในปี 2562 ที่ธุรกิจ E-Commerce ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็น Online to
Offline ส่งผลให้เกิดความต้องการคลังสินค้าพรีเมียมในการจัดเก็บ และการกระจายสินค้า
“นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นว่าความต้องการอุปกรณ์เครื่องมือด้านระบบจัดการคลังสินค้า และโลจิสติกส์จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในอนาคตอันใกล้สืบเนื่องมาจากนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุน ภาคเอกชน ในการลงทุนก่อสร้างโรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จึงเป็นโอกาส ที่ผู้ประกอบการจะได้มีโอกาสมาดูสินค้า วัสดุอุปกรณ์ เครืGองมือ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เพื่อนําไปใช้ในธุรกิจของตน” กรรมการผู้จัดการกล่าวเสริม
นายกวิน กล่าวตอนท้ายว่า การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จาก สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิด และอีกหลาย -หน่วยงาน โดยได้เปิดรับการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วที่ http://www.aseanlogisticswarehouse.com หรือ http://www.aseancoldpharma.com พร้อมสอบถามหรือร่วมงานประชุม ได้ที่ 02 861 4013 ต่อ 110-118
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณกวินทรา โทร 084-296-6266 Email: kavintra.kavin@gmail.com

ทางเลือกใหม่กับงานแสดงเทคโนโลยีด้านห่วงโซ่ความเย็น คลีนรูม
โลจิสติกส์และคลังสินค้า ครั้งที่ 2

  • พบวัสดุอุปกรณ์และนวัตกรรมใหม่ชั้นนําจากกว่า 150 แบรนด์ ให้เลือกซื้อ
  • ฟังฟรี สัมมนาหลากหลายหัวข้อ ด้านโลจิสติกส์ ระบบทําความเย็นและการเพิ่มประสิทธิภาพ-
    ในสายการผลิตและการให้บริการด้วยระบบคัมบัง ตลอด 3 วันเต็ม
    โดยกูรูชั้นนําของวงการอุตสาหกรรมไทย
  • โซน Business Matching จับคู่เจรจาธุรกิจให้กับคุณภายในงาน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s