จาก “ต้นกล้าศิริราช” จะเติบโตแผ่กิ่งก้านการรักษาเพื่อดูแลคนไทยให้ได้มากยิ่งขึ้น

จาก “ต้นกล้าศิริราช” จะเติบโตแผ่กิ่งก้านการรักษาเพื่อดูแลคนไทยให้ได้มากยิ่งขึ้น

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จ.นครปฐม เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช-พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงจังหวัดที่อยู่ห่างออกไป กำลังอยู่ในระหว่างการระดมทุนก่อสร้างอาคารส่วนขยาย เพื่อรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น จากเดิมที่มีผู้ป่วยเข้ารับบริการประมาณ 350,000 คนต่อปี จะสามารถขยายการรองรับดูแลผู้ป่วยได้มากถึง 700,000 คนต่อปี เพื่อให้พร้อมเปิดให้บริการในปี 2564
และจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2566 ซึ่งจะช่วยต่อชีวิตผู้ป่วย ช่วยให้คนได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษา นอกจากจะทำให้ประชนชนในจังหวัดใกล้เคียงมีทางเลือกในการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพได้สะดวกมากขึ้น ยังเป็นการลดความแอดอัดในโรงพยาบาลศิริราช ให้สามารถมีทรัพยากรเพียงพอดูแลผู้ป่วยที่อาการรุนแรงและซับซ้อนได้มากขึ้น และจะทำให้นักศึกษาแพทย์ได้เพิ่มโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก แห่งนี้ เพื่อส่งต่อไปสู่การดูแลประชาชนทั่วประเทศไทย
ร่วมบริจาคผ่านช่องทางที่ 1. ศิริราชมูลนิธิ กองทุนสร้างอาคารส่วนขยาย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า) ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-705611-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-453695-1 และบริจาคผ่านช่องทางที่ 2.งานการคลัง ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 316-304130-9
“ด้วยน้ำใจจากคนไทยจะช่วยให้ต้นกล้าศิริราชเติบโต” ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก #ศิริราชกาญจนา http://www.gj.mahidol.ac.th/th/ https://m.facebook.com/gj.mahidol/ IG : gjmc.mahidol ติดต่อ ขอใบเสร็จรับเงินหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-849-6799

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s