ไทวัสดุ สานฝันน้อง ส่งมอบอาคารโรงอาหาร รร.บ้านหนองไทร บุรีรัมย์


นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ส่งมอบอาคารโรงอาหาร ห้องน้ำ จุดชำระล้าง โต๊ะอาหาร อุปกรณ์การเรียนละกีฬาให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองไทร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายสมาน กลมกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร เป็นผู้รับมอบร่วมกับคณะครูและนักเรียน รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ภายใต้โครงการรวมหัวใจให้บ้านเกิด ที่ได้เปิดโอกาสให้พนักงานส่งโครงการในการทำประโยชน์ให้กับบ้านเกิด ซึ่งเป็นพันธกิจหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งโครงการรวมหัวใจให้บ้านเกิดมีแผนจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมรวมถึงเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมื่อเร็วๆนี้.

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจ ไทวัสดุ บ้านแอนด์บียอนด์ และออโต้วัน ในกลุ่มเซ็นทรัล ส่งมอบอาคารโรงอาหาร ห้องน้ำ และอุปกรณ์กีฬา สานฝันน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไทร จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยมี นายสมาน กลมกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร เป็นผู้รับมอบร่วมกับคณะครูและนักเรียน

นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด เปิดเผยว่า “เนื่องด้วยพันธกิจหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ในการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ รวมถึงการให้ความสำคัญกับโครงการ CSR ต่างๆ ที่เป็นการช่วยเหลือสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะเด็กๆนักเรียนในพื้นที่ที่ขาดแคลนโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา บริษัทฯ จึงได้จัดทำ โครงการรวมหัวใจให้บ้านเกิด เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับบ้านเกิด โดยโครงการที่ได้รับคัดเลือกครั้งนี้ คือ โครงการพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองไทร ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพนักงานชื่อนายสุวินัย เจียวรัมย์ แผนกตรวจรับสินค้า ไทวัสดุสาขาชลบุรี ที่ต้องการความช่วยเหลือปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ห้องน้ำและอุปกรณ์กีฬาที่มีสภาพชำรุด

ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความพร้อมรองรับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และปลอดภัยสำหรับบุคลากรครูและนักเรียน ในการปรับปรุง
โรงอาหาร ห้องน้ำ พร้อมจัดซื้อโต๊ะอาหาร อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ซุปเปอร์สปอร์ต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจคู่สังคม (Creating Shared Value : CSV) ของกลุ่มเซ็นทรัล ที่เราพยายามส่งมอบคุณค่าเชิงบวกแก่องค์กรและสังคมไปพร้อมกัน โดยเฉพาะในด้านความเท่าเทียมทางสังคม
เน้นการพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเยาวชน”

ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรอยยิ้มให้แก่นักเรียนบ้านหนองไทร ซึ่งนอกจากจะส่งมอบอาคารโรงอาหารฯ แล้ว ทางคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสายังได้ร่วมกิจกรรมทาสีอาคาร และเล่นกีฬากับน้องๆนักเรียนอีกด้วย ซึ่งทางบริษัท ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาคารโรงอาหาร และห้องน้ำแห่งนี้จะยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานของชีวิตให้แก่เยาวชนไทยให้ได้รับความเท่าเทียมอย่างไร้ข้อจำกัด เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของชุมชม สังคม และประเทศในอนาคตต่อไป.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s