Netizen ลงนามวางระบบ SAP Business ByDesign ให้ Thai KK ได้รับการรองรับจากสรรพกรเจ้าแรก นับเป็นดีลใหญ่ที่สุดมีUserถึง150 ราย

NUI_5251-700x467

Netizen ลงนามวางระบบ SAP กับ Thai KK ดีลประวัติศาสตร์มีUser มากสุดในอาเซียนมั่นใจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกว่า1เท่า ชี้เทรนด์ Cloud Technology มาแรงเหตุปลอดภัยสูง

Netizen ลงนามข้อตกลงวางระบบ SAP Business ByDesign Arabica กับ Thai KK มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท มีจำนวน User 150ราย แบบ Real Cloud ERP มา&กที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจให้สามารถทำงานได้แบบ Real time เชื่อมโยงการทำงานทุกสาขา ให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นเพิ่มประสิทธิผลการทำงานที่แม่นยำ ระบบที่ทันสมัย รวมถึงมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง สามารถตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการธุรกิจ ในยุค Digital 4.0 ได้อย่างครบถ้วน มองเทรนด์ Enterprise Application กำลังเข้าสู่ยุคของ Cloud Technology มากขึ้น เหตุการฝากระบบไว้กับระบบ Cloud Platformที่ได้มาตรฐานรับรองสากลเป็นตัวช่วยสร้างความมั่นใจว่าระบบและข้อมูลสำคัญขององค์กรจะปลอดภัยจากภัยคุกคาม

นายกฤษดา สาธุกิจชัย 1-700x524

นายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen) เปิดเผยว่า ในฐานะที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise Resource Planning) ได้มีการลงนามติดตั้งระบบ SAP Business ByDesign Arabica ให้บริษัท บริษัท ไทย เคเค กรุ๊ป จำกัด (Thai KK) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประเภท ลาเบล เทปกาว และเมลามีน รายใหญ่ซึ่งมีหลายสาขากระจายอยู่ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย เวียดนาม โดยระบบที่ใช้สำหรับลงนามครั้งนี้Netizen และ SAP ได้ร่วมกันพัฒนาในการปฏิวัติวงการซอฟต์แวร์ ERPที่เป็นระบบ Real  Cloud ERP ที่แท้จริง ด้วย SAP Business ByDesign โดย Netizen ได้นำเสนอซอฟต์แวร์บริหารจัดการทั้งองค์กรในเวอร์ชั่น “Netizen ByDesign Arabica” ที่ Netizen ได้นำระบบของSAP มาพัฒนาให้กับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งถือเป็นการให้บริการที่มีการพัฒนาต่อยอดเพียงรายเดียวในประเทศไทย

โดยระบบนี้ สามารถเชื่อมโยงการทำงานได้แบบ Real time ซึ่งผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าถึงการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงทีอีกทั้ง SAP Business ByDesign version Netizen ByDesign Arabica จะเป็นการปฏิวัติวงการ SAP ERP ที่ได้มีการรับรองจากกรมสรรพากร เป็นครั้งแรก (หมายเลข 0550) ซึ่งจะทำให้ลูกค้าที่ใช้ซอฟต์แวร์นี้สามารถเชื่อมโยงระบบการจ่ายภาษีกับสรรพากรได้อย่างถูกต้อง ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและความน่าเชื่อถือสำหรับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และยังช่วยตอบสนอง Lifestyle การดำเนินธุรกิจในยุคของ Cloud ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทางธุรกิจได้อย่าง รวดเร็ว คล่องตัว รองรับการขยายตัวทางธุรกิจไปยังสาขา ทั้งใน และต่างประเทศ ได้ง่าย และทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงNetizen ByDesign Arabica สามารถตอบโจทย์กระบวนการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากที่สุดในเรื่องของการรองรับรายงานการจัดการทางภาษี ให้กับองค์กรได้อย่างครบถ้วน

สำหรับการลงนามในครั้งนี้มูลค่าโครงการกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นการลงนามครั้งประวัติศาสตร์ เพราะเป็นการใช้บริการ จำนวนผู้ใช้งาน (User) 150 ราย มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่กำลังเผชิญกับความท้าทายของปรากฎการณ์ดิจิทัล – ดิสรัปชั่น (Digital Disruption) ด้วยการทรานส์ฟอร์มองค์กรให้สามารถแข่งขันได้บนโลกธุรกิจ ส่งผลให้องค์กรต่างๆต้องมองหาระบบซอฟต์แวร์องค์กรที่มีความปลอดภัยสูงเข้ามาช่วยส่งเสริมศักยภาพองค์กร การนำ Technology Cloud มาใช้กับองค์กร จึงตอบโจทย์การรักษาความปลอดภัย การรักษาความลับ บูรณภาพ ความพร้อมใช้งาน และความเป็นส่วนตัว และต้องมีที่ปรึกษาด้าน Cloud Technology ที่สามารถดูแลได้อย่างครบวงจรตั้งแต่Infrastructure, Platform ไปจนถึง Application Layer หรือที่เราเรียกว่า SaaS (Software as a Service) ที่เหมาะสม และมีมาตรฐานในการควบคุม จะทำให้องค์กรสามารถป้องกันภัยไม่ให้เกิดความเสี่ยงของข้อมูลที่จะรั่วไหลออกไป ซึ่ง Netizen ได้ให้คำปรึกษา และวางระบบ ดูแลลูกค้าให้กับองค์กรชั้นนำมาแล้วกว่า 100 รายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

มร.ฟาบิโอ ตีวิติ -700x525

มร.ฟาบิโอ ตีวิติ รองประธานบริหารฝ่ายขาย และกลยุทธ์บริษัทประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และญี่ปุ่น บริษัท เอส เอ พี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า การวางระบบระบบ SAP Business ByDesign Arabica ให้ Thai KK ครั้งนี้จะช่วยให้ Thai KK ได้รับซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและมีการอัพเดทตัวเองตลอดเวลา เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็น Real Cloud ERP ซึ่ง Software จะมีการ Upgrade Version และเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกของยุคดิจิทัล พร้อมมีที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเป็นผู้ให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนธุรกิจโดยเน้นที่การพัฒนาธุรกิจ และให้เกิดความมั่นใจทั้งในส่วนของมาตรฐานของซอฟต์แวร์ รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆภายในองค์กร ซึ่งต่างจากซอฟท์แวร์เดิมที่เป็นการซื้อขายซอฟต์แวร์แบบซื้อขาด ต้องมีการจ่ายค่าบำรุงรักษารายปีแต่กลับไม่ได้นวัตกรรมใหม่ๆจากซอฟต์แวร์ เนื่องจากต้องรอการอัพเกรดเวอร์ชั่น ซึ่งทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาองค์กรไปตามยุคสมัย ก็จะเปลี่ยนมาเป็นการซื้อแบบ Subscription มากขึ้น

จากจุดแข็งนี้จึงทำให้ เอสเอพี  กลายผู้นำในด้านซอฟต์แวร์ระบบการจัดการองค์กร ที่ช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรในทุกขนาดมีประสิทธิภาพ จากทีมสำนักงานเบื้องหลังไปสู่ห้องประชุม จากคลังสินค้าสู่หน้าร้าน จากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสู่โทรศัพท์พกพา เอสเอพี ช่วยให้บุคลากรและองค์กรทำงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยให้เข้าถึงตลาดได้อย่างลึกซึ้ง นำมาซึ่งความสามารถในการแข่งขันและบทบาทผู้นำของตลาด แอพลิเคชั่นและบริการของเอสเอพีช่วยให้ผู้ใช้กว่า 365,000 ราย สามารถดำเนินธุรกิจอย่างก้าวหน้ามีผลกำไร ปรับตัวได้ฉับไว และเติบโตอย่างยั่งยืน

1524580275621-700x466

นายเชวง อยู่วิมลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทย เคเค กรุ๊ป จำกัด (Thai KK)  เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศมากขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือมาเลเซีย และเวียดนาม อีกทั้งบริษัทยังมีแผนที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้ บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านระบบ เพื่อช่วยในการบริหารงานช่วยลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานซึ่งเป็นส่วนช่วยในการขยายขีดความสามารถในการขยายธุรกิจ ซึ่งการลงนามครั้งนี้จะช่วยให้ Thai KK  มีการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และยังเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการขยายธุรกิจได้มากขึ้นในรูปแบบที่ซอฟท์แวร์เดิมไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีขีดความสามารถจำกัด

โดยที่ผ่านมาบริษัทมีผลการดำเนินงานเติบโตเฉลี่ยประมาณ 15-20% และคาดว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงระบบในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถและผลักดันให้ผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นอย่างน่าสนใจ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงระบบในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีความเป็นมาตรฐานสากล และสามารถต่อยอดขยายธุรกิจของ Thai KK ทั้งการติดต่อกับบริษัทชั้นนำของไทย และของต่างชาติ

1524556762779-700x567

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s