‘S100’ เพื่อ SMEs หัวใจนักสู้ หนุน SMEs ไทยสู่เป้าหมาย สร้างรายได้ระดับล้านสู่รายได้เกินร้อยล้าน

Pic_เซ็น MOU-S100_04-700x466

“คณะพาณิชย์ฯ มธ.” ร่วมกับ “อายุน้อย100ล้าน” และ “สสว.”
เปิดหลักสูตร “S100” เพื่อ SMEs หัวใจนักสู้
หนุน SMEs ไทยสู่เป้าหมาย สร้างรายได้ระดับล้านสู่รายได้เกินร้อยล้าน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ รายการอายุน้อย100ล้าน และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดหลักสูตร “S100” เพื่อ SMEs หัวใจนักสู้ หลักสูตรที่จะนำพาธุรกิจขนาดกลาง หรือ SMEs ให้สามารถเดินหน้าต่อยอด และเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแกร่ง สร้างฐานที่มั่นคงจนกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถสร้างรายได้ระดับล้านสู่รายได้เกินร้อยล้านให้ได้เร็วที่สุด ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดของตลาดธุรกิจ SMEs และการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีทั่วโลก

Pic_รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ-600x900

รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรามุ่งมั่นสู่การเป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านบริหารธุรกิจที่ดีที่สุดของประเทศไทย ด้วยการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชาที่ตอบสนองพัฒนาการของประเทศ อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอันเป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษา ด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทยในหลากหลายรูปแบบ

และจากแนวคิดที่ว่า SMEs เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยที่จะทำให้ประเทศมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ แต่การจะเป็น SMEs ได้นั้น นักธุรกิจ SMEs ต้องต่อสู้ ต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคมากมาย เพื่อจะขับเคลื่อนตัวเองหรือธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งนอกจากความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาพความกดดันรอบด้าน และอุปสรรคต่างๆ นานัปการแล้วนั้น กลยุทธ์ในการวางแผน ความสามารถในการเอาตัวรอด การประเมินศักยภาพตัวเองและคู่แข่ง รวมถึงเครื่องมือ ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ บวกกับทัศนคติที่มุ่งมั่นในการเอาชนะล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักธุรกิจสามารถพิชิตเป้าหมายไปสู่ความสำเร็จได้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ร่วมกับ บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตรายการอายุน้อย100ล้าน และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดหลักสูตรใหม่ขึ้น ในชื่อ “S100” เพื่อ SMEs หัวใจนักสู้

Pic_ก้อง-อรรฆรัตน์ นิติพน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Mushroom Group -600x900

คุณก้อง-อรรฆรัตน์ นิติพน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตรายการอายุน้อย100ล้าน กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตร “S100” เพื่อ SMEs หัวใจนักสู้ นับว่าเป็นอาวุธความรู้สำคัญที่จะขาดไม่ได้ หากแต่ไม่ใช่สำหรับการพิชิตเป้าหมายเพียงเท่านั้น เพราะหลักสูตร “S100” เพื่อ SMEs หัวใจนักสู้ จะนำพาธุรกิจขนาดกลาง หรือ SMEs ให้สามารถเดินหน้า ต่อยอด และเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแกร่ง สร้างฐานที่มั่นคงจนกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถสร้างรายได้ระดับล้านสู่รายได้เกินร้อยล้านให้ได้เร็วที่สุด ท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือดของตลาดธุรกิจ SMEs และการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีทั่วโลก
โดย 4 แก่นการเรียนรู้ของหลักสูตร “S100” เพื่อ SMEs หัวใจนักสู้ คือ เติมไฟ (Brand & Involvement) เรียนรู้กระบวนการสร้างแบรนด์ การต่อยอดไอเดีย และการวัดผล พร้อมกับการรับการขยายตัวของตลาด และแก้ไขระบบธุรกิจครั้งใหม่ที่ต้องไปได้ไกลกว่าเดิม ติดอาวุธ (Innovation & Technology) เปลี่ยนมุมมอง ทดลองมุมใหม่ แก้ไขวิธีคิด ประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งยุคสมัยให้เข้ากับธุรกิจของคุณ ใส่กลยุทธ์ (Strategy and Execution) เรียนรู้คู่แข่ง เสริมจุดเด่น อุดจุดด้อย สร้างความแตกต่าง เรียนรู้กระบวนการทางธุรกิจ (Supply Chain) ตั้งแต่ต้นทางการผลิต การจัดเก็บ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดจำหน่าย และการขนส่ง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นปลายทางแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และสู่เป้าหมาย (Valuation, Finance & Network) ด้วยการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายทางธุรกิจ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองจากกลุ่มนักธุรกิจ SMEs ที่ประสบความสำเร็จ

Pic_ผู้อำนวยการหลักสูตร S100-600x400

หลักสูตร “S100” เพื่อ SMEs หัวใจนักสู้ ได้ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ได้แก่ คุณก้อง – อรรฆรัตน์ นิติพน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำกัด นักธุรกิจผู้เริ่มต้นผลิตรายการโทรทัศน์ด้วยทุน 60,000 บาท ในวัย 25 ปี ปัจจุบันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัชรูม กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิต โปรดิวเซอร์และพิธีกรรายการอายุน้อย100ล้าน รวมถึงผลิตสื่อรายการโทรทัศน์มากกว่า 120 รายการ และผลิตสิ่อโฆษณาทางทีวีมากกว่า 1,000 ผลงาน มีผลรวมมูลค่าธุรกิจกว่า 400 ล้านบาทและกำลังเตรียมนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2561, ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ พร้อมประสบการณ์ให้คำปรึกษาและพัฒนาทั้ง SMEs และ Startup มากกว่า 5,000 ราย และยังเป็นที่ปรึกษาเบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน และคุณบาส – นพปฎล พิริยะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิริยะ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด นักธุรกิจที่เริ่มต้นลงทุนเช่าพื้นที่หน้าร้านราคาเดือนละ 3,000 บาท ด้วยวัยเพียง 19 ปี ฝ่าฟันและบุกเบิกการนำเข้าจักรยาน จนปัจจุบันมียอดขายกว่าสองร้อยล้านต่อปี กลายเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการ SMEs ที่มุ่งมั่นสานความฝันในการประกอบธุรกิจส่วนตัวให้ประสบความสำเร็จ อีกทั้งเรายังได้วิทยากรมากว่าสามารถมาร่วมเป็น Speak idol หรือนักธุรกิจต้นแบบมากมาย อาทิ กรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, วู้ดดี-วุฒิธร มิลินทจินดา, ครูเงาะ-รสสุคนธ์ กองเกตุ, ต๊อบ-อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ผู้ก่อตั้งผลิตภัณฑ์ เถ่าแก่น้อย, เอก-ณกรณ์ กรณ์หิรัญ CEO จาก วุฒิ-ศักดิ์ คลินิกเสริมความงามอันดับหนึ่งของเมืองไทย และประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นต้น ซึ่งผู้สนใจเรียนหลักสูตร “S100” เพื่อ SMEs หัวใจนักสู้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center “S100” 064-530-4632 หรือ http://www.s100journey.com รศ.ดร.พิภพ อุดร กล่าวปิดท้าย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s