พีแอนด์จีฉลองการดำเนินงาน 30 ปีในประเทศไทยภายใต้แนวคิด “We Grow Together” สู่ความเป็นเลิศ (Be the Best)

IMG_9134-700x466

พีแอนด์จีฉลองการดำเนินงาน 30 ปีในประเทศไทยภายใต้แนวคิด “We Grow Together”  ระบุ “นวัตกรรม” “ความเป็นผู้นำ” และ“ความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม” คือหัวใจหลักในการขับเคลื่อนความสำเร็จ

กรุงเทพมหานคร, 24 สิงหาคม 2560 – บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ        พีแอนด์จีประเทศไทย ผู้ผลิตแบรนด์สินค้าอุปโภคชั้นนำ อาทิ แพนทีน, เฮดแอนด์โชว์เดอร์, ยิลเลตต์, ดาวน์นี่, โอเลย์, แพมเพอร์ส และเอสเค – ทู, ฉลองการดำเนินงานครบรอบ 30 ปีในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “We Grow Together” ชู “นวัตกรรม” “ความเป็นผู้นำ” และ “ความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม” เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อน   สู่ความสำเร็จของธุรกิจ พร้อมประกาศความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้บริโภคคนไทยและคู่ค้าให้เติบโตเคียงข้างสังคมไทยต่อไป

สำหรับแนวคิด “We Grow Together” ที่เป็นแนวคิดหลักของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปีการดำเนินการของ   พีแอนด์จีประเทศไทยนั้น ยึดหลักปรัชญาการดำเนินธุรกิจของพีแอนด์จีที่ต้องการเข้าถึงและพัฒนาคุณภาพชีวิต     และสังคม ทั้งวันนี้และส่งต่อรุ่นสู่รุ่น (Touching lives, Improving life, now and for generations to come)  โดยเน้นด้านสุขอนามัย, ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น, ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน

IMG_9079-768x512-700x466

นายราฟฟี่ ฟาร์ฮาโด  กรรมการผู้จัดการบริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวว่า   “ในวาระครบรอบ 30 ปีการดำเนินของพีแอนด์จีใประเทศไทย  ถือเป็นช่วงเวลาอันสำคัญที่พวกเราได้ร่วมฉลองความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายในโครงการต่างๆในประเทศไทย ซึ่งพวกเรามีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ(Be the Best) ทั้งบุคคลากร คู่ค้าและ แบรนด์สินค้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น เราสัญญาว่าจะเติบโตเคียงข้างไปพร้อมๆกับสังคมไทยในทุกๆย่างก้าว”ด้วย 3 ยุทธศาสตร์ต่อไปนี้

นวัตกรรม (Innovation) : ด้วยนวัตกรรมอันทรงประสิทธิภาพของพีแอนด์จี ปัจจุบันพีแอนด์จีทั่วโลก ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพได้มากกว่า 21 แบรนด์ ที่สามารถสร้างรายได้มากกว่า 1 พันล้านดอลล่าสหรัฐ (ประมาณ 3หมื่นล้านบาท)    ซึ่งประเทศไทยได้เป็นตลาดสำคัญในการจำหน่ายแบรนด์สินค้าระดับโลกเหล่านี้ อาทิ แพนทีน (Pantene),   เฮด แอนด์ โชว์เดอร์ (Head & Shoulders),โอเลย์ (Olay), ยิลเลตต์(Gillette), มาช ทรี (March 3) ,ออรัล – บี (Oral-B) ดาวน์นี่ (Downy)  และแพมเพิร์ส(Pampers)

นอกจากนี้พีแอนด์จีประเทศไทยได้ถูกกำหนดเป็นฐานการผลิตอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกผลิตภัณฑ์ความงามที่มีกำลังการผลิตที่มากที่สุดอันดับหนึ่งในเอเชีย และเป็นอันดับสองของพีแอนด์จีทั่วโลก โดยมีมูลค่าส่งออกมากกว่าหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐไปสู่ประเทศต่างๆ   ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และในอีกหลายประเทศในต่างภูมิภาคตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา

ความเป็นผู้นำ (Leadership): พีแอนด์จีเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรทุกส่วนให้เติบโต เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบริหารมืออาชีพในระดับสากล ด้วยนโยบายด้าน Diversity and Inclusions ที่ให้ความสำคัญกับความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และ ความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ต่าง และโปรแกรมต่างๆเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาบุคคลากรอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการสนับสนุนโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานหญิงในระดับผู้บริหาร สำหรับพีแอนด์จีประเทศไทย มีความภาคภูมิอย่างยิ่งที่ปัจจุบัน มีสัดส่วนของพนักงานหญิงกับชาย  ในระดับผู้บริหารเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่เป็นสุภาพสตรีคนไทย ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการบริษัท, ผู้จัดการโรงงาน และล่าสุดคือผู้อำนวยการฝ่ายขาย ซึ่งเป็นผู้หญิงและเป็นคนไทยคนแรกนับแต่ก่อตั้งบริษัทมา 30 ปีในประเทศไทย นับว่าเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรอย่างเท่าเทียม และส่งเสริมพนักงานทุกคนให้นำศักยภาพของตนเองมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มที่

ความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (Citizenship) : ถือเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร พนักงานพีแอนด์จีทุกคนจะได้รับการปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม ในทุกๆกิจกรรมที่รับผิดชอบ                      มูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม องค์กรไม่แสวงผลกำไร ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมย์อย่างเป็นรูปธรรมของพีแอนด์จี ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการจัดตั้งโครงการต่างๆ เช่น โครงการน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จี โครงการมอบของขวัญเพื่อการเรียนรู้ โครงการสตรีไทยใส่ใจรับผิดชอบ โครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิลจากขวดแชมพูพีแอนด์จีเป็นต้น

“เรายังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้จะให้ความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพสตรี, การพัฒนาธุรกิจ SMEs และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” นายราฟฟี่ ฟาร์ฮาโด กล่าวทิ้งท้าย

เกี่ยวกับพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล 

พีแอนด์จีเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภค และบริโภคที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลกในมาตรฐานคุณภาพที่ดี โดยพีแอนด์จีมีแบรนด์สินค้าชั้นนำในเครือทั้ง ออลเวย์, แอมบิเพอร์, เอเรียล, เบาวท์ตี,ชาร์มิน,เครส, ดาวน์, ดาวน์นี, แฟรี, แฟบรีส, เกนน์, ยิลเลตต์, เฮด แอนด์ โชว์เดอร์, ลีเนอร์, โอเลย์, ออรัล-บี, แพมเพอร์ส, แพนทีน, เอสเค-ทู, ไทด์, วิคส์, และวิสเปอร์ ซึ่งมีโครงข่ายของบริษัทอยู่กว่า 70 ประเทศทั่วโลก สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของพีแอนด์จีได้ที่http://www.pg.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s