การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพข่าวหน้าสังคม-700x466

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ชุด“สืบสานพระราชปณิธาน”

เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับ นิธิ พัฒนภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จัดงาน พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ชุด “สืบสานพระราชปณิธาน” โดยมี พฤฒิพล ประชุมผล, ปัทมวดี เสนาณรงค์, ยุวเรต ศรุตานนท์, นิติพงษ์ ห่อนาค และ สินจัย เปล่งพานิช ให้เกียรติร่วมงาน ณ ลานอินฟินิซิตี้ ฮอลล์ ชั้น 5 โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์

ซ้ายไปขวา

  1. คุณนิติพงษ์ ห่อนาค                              นักแต่งเพลง
  2. คุณปัทมวดี เสนาณรงค์                      เซเลบริตี้
  3. คุณพฤฒิพล ประชุมผล                       ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย
  4. คุณเสริมสกุล คล้ายแก้ว                        ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  5. คุณนิธิ พัฒนภักดี                                 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
  6. คุณสินจัย เปล่งพานิช ดารานักแสดง
  7. คุณยุวเรต ศรุตานนท์                            เซเลบริตี้

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s