หลักสูตร BTEC จากวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์การศึกษาในสหราชอาณาจักร

9-720x405

หลักสูตร BTEC จากวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์
นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์การศึกษาในสหราชอาณาจักร
วิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ กรุงเทพฯจัดพิธีสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตร BTEC (Business TechnologyEducation Council) ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ โดยหลักสูตร BTEC คือการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ3 ปี แบ่งเป็นการศึกษาในกรุงเทพฯ 2 ปีและไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษต่อีก 1 ปี (2+1)
●     วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่นำหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยลอนดอนและสภาการศึกษาธุรกิจและเทคโนโลยีแห่งอังกฤษ(BTEC) สู่ประเทศไทย โดยหลักสูตร BTECถือเป็นการรับรองวิทยฐานะของการศึกษาด้านธุรกิจและเทคนิคการปฏิบัติที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักร

 

●     หลักสูตร BTEC นำเสนอระบบการศึกษาชั้นเลิศที่ดีที่สุดโดยยึดหลักการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมถึงการรับรองวิทยฐานะทั้งในด้านสาชาอาชีพและการศึกษาเชิงวิชาการระดับสากลรายงานเกี่ยวกับกรมการศึกษาในสหราชอาณาจักรของวู้ล์ฟ
ระบุว่านักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร BTEC มีโอกาสหางานได้ง่ายและดีกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วไป
เนื่องจากมีรูปแบบหลักสูตรที่ดีกว่า

●     พิธีสำเร็จการศึกษาถือเป็นการยกย่องนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตร BTEC
ระดับ  Higher National Diploma (HND) และพร้อมเดินทางไปศึกษา ณ
มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 1 ปีเพื่อให้สำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ หลักสูตร BTEC มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในด้านความเป็นเลิศทางการศึกษา
ผ่านการนำเสนอสภาพแวดล้อมการทำงานจริงด้วยการให้ผู้เรียนฝึกฝนปฏิบัติงานบนแพลทฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นและประสบความสำเร็จในสายอาชีพของตนเองในอนาคต

6-720x405
กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 –  วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์
กรุงเทพฯ จัดพิธีสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตร BTEC
โดยมีทั้งผู้ปกครอง นักศึกษา บุคคลระดับสูงและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น ณ วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ ภายในงานยังประกอบด้วยกิจกรรมเด่นอื่น ๆ อาทิ การจัดแสดงผลงานและความสำเร็จของนักศึกษารวมถึงโครงการที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในโอกาสต่าง ๆเหล่าแขกผู้มีเกียรติภายในงานครั้งนี้ ได้แก่ มร.ไซมอน ยัง ผู้อำนวยการฝ่ายการรับรองคุณวุฒิ (BTEC & Pearson) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งให้เกียรติเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อร่วมงานครั้งนี้โดยเฉพาะ โดยมี ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์, มร. นิติน ดัตต้า ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์, และ มร.วอร์เร็น สแตนเวิร์ธ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน

“พิธีสำเร็จการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงอีกหนึ่งความสำเร็จของหลักสูตร
BTEC ในประเทศไทย หลักสูตรนี้คือการผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียน
เทคนิคการเรียนรู้แบบประยุกต์ การฝึกฝนสายอาชีพและประสบการณ์การฝึกฝนปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จและมีโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อ ณมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
หรือมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าอื่นๆในต่างประเทศได้ในปีถัดไปนี่คืออนาคตแห่งการเรียนรู้ที่พร้อมตอบสนองต่อแนวโน้มที่กำลังเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์แบบ”มร.ไซมอน ยัง กล่าว

5-720x4087-720x405

เกี่ยวกับหลักสูตร BTEC
หลักสูตร BTEC หรือที่รู้จักกันในชื่อ Business Technology and Education
Council  (สภาการศึกษาธุรกิจและเทคโนโลยีแห่งอังกฤษ)เกิดขึ้นที่สหราชอาณาจักรโดยเป็นการรวบรวมวิชาด้านธุรกิจและเทคนิคการปฏิบัติในสหราชอาณาจักรโดยมีการรับรองวิทยฐานะกว่า 5,500 ด้านซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมต่าง ๆ
มากมาย โดยหลักสูตร BTEC level 3 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุด
นอกเหนือจากหลักสูตร IB และ A level โดยมีผู้สมัครเรียนมากกว่า 1
ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปี การศึกษาในหลักสูตร BTEC สามารถสำเร็จได้ถึงระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยกว่า 250 แห่งทั้งในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศทั่วโลก
●     ในปี ค.ศ. 2015 นักศึกษา 1 ใน 4 ที่เดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอยู่ภายใต้หลักสูตร BTEC
(จากรายงานของ UCAS – ฉบับ Progression Pathways January 2016 )

 

●     นักศึกษาหลักสูตร BTEC 4 ใน 5 ที่เดินทางไปศึกษาต่อ
ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 (จำนวนขึ้นอยู่กับลักษณะการศึกษาในแต่ละระดับของ BTEC จากข้อมูลของ London Economics 2013)

●     ธุรกิจราว 37% ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีวิทยฐานะทั้งด้านวิชาการและสายอาชีพ หรือให้ความสำคัญกับทั้งสองสิ่งนี้เท่าเทียมกัน (จากข้อมูลของ Inspiring
Growth: Pearson/Skills CBI Skills survey 2015)

●     ผู้เรียนที่มีการรับรองวิทยฐานะจากหลักสูตร BTEC
มีอัตราความก้าวหน้าในระดับการเรียนรู้ที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการรับรองวิทยฐานะสายอาชีพทั่วไป (จากข้อมูลของ Department for Business, Innovation and Skills – October 2015)

วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์
●     วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง  Regent Bangkok Education Group และ International Vocational and Business Education
●     วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์นำเสนอการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียน
เพื่อมอบองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานในระดับสากลที่มีเป็นประโยชน์ในการสร้างความสำเร็จในชีวิต

 

●     หลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์
มอบทักษะที่จำเป็นในการเริ่มต้นการทำงานตามสายอาชีพหรือเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศ

วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ถือเป็นวิทยาลัยรีเจ้นท์แห่งแรกในประเทศไทยที่ร่วมมือกับ IVBE(International Vocational and Business Education) ประจำประเทศไทยโดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบโอกาสด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นเลิศแก ปัจจุบัน มีหลักสูตรการศึกษาดังต่อไปนี้

●     หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยลอนดอน (University of London
International Programmes): ระดับปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ BSc
(Hons)-Accounting & Finance, Banking & Finance, Business & Management และ Economics & Management โดยทุกสาขาดำเนินการสอนโดยสถาบัน London School of Economics and Political Science (LSE)

●     หลักสูตร BTEC level 3 Qualifications หรือที่รู้จักกันในชื่อ
National Diplomas เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนอกเหนือจาก IB (Diploma) และ
A-Levels ซึ่งได้รับการยอมรับตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยนานาชาติหลายแห่ง

●     หลักสูตร BTEC HND (Higher National Diplomas):ถือเป็นหลักสูตรพื้นฐานที่นำไปสู่หลักสูตรปริญญาตรีแบบ 2+1ในสหราชอาณาจักร แบ่งเป็นการศึกษาในประเทศไทย 2 ปี และการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอีก 1 ปี

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร BTEC –
ศูนย์สนับสนุนการสอนในประเทศไทย ติดต่อหมายเลข 089 313 2222,

081 255 7572 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์
http://ricbkk.com/btec-uk-bachelors-degree ติดต่อคุณปทุมรัตน์
ผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์
โทรศัพท์ 02 274 4407 ต่อ 113 อีเมล pathumrat@ricbkk.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s